Zadeva T-344/12: Sklep Splošnega sodišča z dne 15. julija 2014 – Virgin Atlantic Airways proti Komisiji