Sag C-554/12 P: Appel iværksat den 30. november 2012 af Europa-Kommissionen til prøvelse af dom afsagt af Retten (Sjette Afdeling) den 20. september 2012 i sag T-421/09, DEI mod Europa-Kommissionen