Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 24. jaanuar 2008.$