EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de forvaltnings-, bevarelses- og kontrolforanstaltninger, der skal anvendes i området for Den Interamerikanske Kommission for Tropisk Tunfisk, og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 520/2007