Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3/2008 2007 m. gruodžio 17 d. dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse