Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende COMP/M.5639 – Alpha V/Investindustrial Funds/Permasteelisa) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande Text av betydelse för EES