Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.5639 – Alpha V/Investindustrial Funds/Permasteelisa) – Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP