Dejavnosti evropskega varuha človekovih pravic (2008) Resolucija Evropskega parlamenta z dne 12. novembra 2009 o letnem poročilu o dejavnostih evropskega varuha človekovih pravic za leto 2008 (2009/2088(INI))