Združeni zadevi C-260/06 in C-261/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 8. novembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Cour d'appel de Montpelier – Francija) – Kazenski postopek zoper Daniela Escalierja (C-260/06), in Jeana Bonnarela (C-261/06) (Fitofarmacevtski proizvodi – Vzporedni uvoz – Postopek izdaje dovoljenja za dajanje v promet – Dopustnost – Pogoji – Spoštovanje načela sorazmernosti)