Rådets forordning (EØF) nr. 599/91 af 5. marts 1991 om oprettelse af en kreditgaranti med henblik på at sikre eksporten af landbrugsprodukter og fødevarer fra Fællesskabet til Sovjetunionen