11/03/2008 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.5031 - ACE / CICA)Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 139/2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)