Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 11/03/2008) keskittymän (Asia N:o COMP/M.5031 - ACE / CICA) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)