asia T-31/18: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 27.11.2019 – Izuzquiza ja Semsrott v. Frontex (Oikeus tutustua asiakirjoihin – Asetus (EY) N:o 1049/2001 – Asiakirjat, jotka liittyvät Keskisellä Välimerellä vuonna 2017 toteutettuun Frontexin laivasto-operaatioon – Operaatioon osallistuneet alukset – Tutustumisoikeuden epääminen – Asetuksen N:o 1049/2001 4 artiklan 1 kohdan a alakohta – Yleisen edun suojaa yleisen turvallisuuden alalla koskeva poikkeus)