Дело T-31/18: Решение на Общия съд от 27 ноември 2019 г. — Izuzquiza и Semsrott/Frontex (Достъп до документи — Регламент (ЕО) № 1049/2001 — Документи относно военноморска операция, проведена от Frontex в Централното Средиземноморие през 2017 г. — Използвани плавателни съдове — Отказ за предоставяне на достъп — Член 4, параграф 1, буква a) от Регламент № 1049/2001 — Изключение, свързано със защитата на обществения интерес в областта на обществената сигурност)