Komisjoni määrus (EÜ) nr 113/2007, 7. veebruar 2007 , millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril