Decizia nr. 1/2020 a Comitetului mixt pentru agricultură din 31 iulie 2020 privind modificarea anexei 12 la Acordul dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind schimburile comerciale cu produse agricole [2020/1386]