Nariadenie Komisie (ES) č. 307/2007 z  21. marca 2007 , ktorým sa stanovujú sadzby náhrad uplatniteľné na vajcia a vaječné žĺtky vyvážané vo forme tovaru, na ktorý sa nevzťahuje príloha I k zmluve