Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak M.10055 — MIRA/Romanian assets of CEZ) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 6/05