Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa (WPZiB) 2020/289 z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie mianowania dowódcy operacji UE na potrzeby operacji wojskowej Unii Europejskiej w południowym rejonie środkowej części Morza Śródziemnego (operacja EUNAVFOR MED SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020)