Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2020/289 της Επιτροπής Πολιτικής και Ασφάλειας της 19ης Φεβρουαρίου 2020 περί διορισμού του Διοικητή Επιχείρησης της ΕΕ για τη στρατιωτική επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Νότια Κεντρική Μεσόγειο (Επιχείρηση Sophia της Eunavfor MED) (EUNAVFOR MED/1/2020)