Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske komités afgørelse (FUSP) 2020/289 af 19. februar 2020 om udnævnelse af den øverstbefalende for Den Europæiske Unions militæroperation i det sydlige centrale Middelhavsområde (EUNAVFOR MED operation SOPHIA) (EUNAVFOR MED/1/2020)