PROPCELEX Дело C-299/12: Решение на Съда (девети състав) от 18 юли 2013 г. (преюдициално запитване от Nejvyšší správní soud — Чешка република) — Green Swan Pharmaceuticals CR, a.s./Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát (Защита на потребителите — Регламент (ЕО) № 1924/2006 — Хранителни и здравни претенции за храните — Член 2, параграф 2, точка 6 — Понятие „претенция за намаляване риска от развитие на определено заболяване“ — Член 28, параграф 2 — Продукти с търговска марка или търговско наименование — Преходни мерки)