Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 for så vidt angår justering af den årlige forfinansiering for årene 2021 til 2023 – Resultat af Europa-Parlamentets førstebehandling (den 3.-4. april 2019 i Bruxelles)