Helyesbítés a grafikai célra szánt papír, valamint a tissue-papír és a tissue-termékek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról szóló, 2019. január 11-i (EU) 2019/70 bizottsági határozathoz (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 15., 2019. január 17.)