Rakstisks jautājums E-2937/10 iesniedza Syed Kamall (ECR) Komisijai. Iebraukšanas atļauja EEZ dalībvalstu valstspiederīgo ģimenes locekļiem