Kohtuasi C-280/19 P: Euroopa Kohtu (teine koda) 14. jaanuari 2021. aasta otsus – Euroopa Teadusnõukogu Rakendusamet (ERCEA) versus Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (Apellatsioonkaebus – Vahekohtuklausel – Seitsmenda raamprogrammi raames sõlmitud leping Minatran – Abikõlblikud kulud – ERCEA esitatud krediitarve – Ettemakstud summade tagasi nõudmine – Tööjõukulud ja nende tööjõukuludega seotud kaudsed kulud – Kohtustus teha töid ainult abisaaja tegevuskohas – Abisaaja tehtav järelevalve – Abisaaja tavaline tegevus)