Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/216 (2016. gada 5. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brabantse Wal asperges (ACVN))$