Решение на Първоинстанционния съд (втори състав) от 7 юли 1994 г.