TITJUR Erbežnik mod Parlamentet Kendelse afsagt af Formanden for Første Afdeling i EU-Personaleretten den 22. januar 2008. # Anže Erbežnik mod Europa-Parlamentet. # Slettelse. # Sag F-106/06.