Predmet C-92/20: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 3. veljače 2021. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Finanzgericht Düsseldorf – Njemačka) – Rottendorf Pharma GmbH/Hauptzollamt Bielefeld (Zahtjev za prethodnu odluku – Carinska unija – Carinski zakonik Zajednice – Uredba (EEZ) br. 2913/92 – Članak 239. stavak 1. druga alineja – Povrat zakonito naplaćene carine – Posebna situacija – Izdavanje odobrenja za puštanje u slobodni promet – Poništenje odobrenja i izdavanje odobrenja za postupak unutarnje proizvodnje s retroaktivnim učinkom – Ponovni izvoz robe iz područja Europske unije – Nepodnošenje robe carini)