KOMISSION ASETUS (ETY) N:o 527/90, annettu 28 päivänä helmikuuta 1990, tietyistä lisäyksistä hedelmä- ja vihannesalan täydentävän kaupan järjestelmän soveltamista koskeviin yksityiskohtaisiin sääntöihin latva-artisokkien, porkkanoiden, mansikoiden, salaattien, melonien, syötäväksi tarkoitettujen viinirypäleiden ja tomaattien osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 3946/89 muuttamisesta sekä sen säännösten ulottamisesta koskemaan siloendiivejä