Věc C-823/18 P: Rozsudek Soudního dvora (druhého senátu) ze dne 25. listopadu 2020 – Evropská komise v. GEA Group AG („Kasační opravný prostředek – Kartelové dohody – Evropské trhy s tepelnými cínovými stabilizátory a tepelnými stabilizátory založené na epoxidovaném sójovém oleji a esterech – Stanovení cen, rozdělení trhů a výměna citlivých obchodních informací – Uplatnění maximální výše 10 % obratu na jeden ze subjektů, které tvoří podnik – Zrušení rozhodnutí, kterým se mění pokuta stanovená v původním rozhodnutí, kterým se konstatuje protiprávní jednání – Pokuty – Pojem podniku – Solidární odpovědnost za zaplacení pokuty – Zásada rovného zacházení – Datum splatnosti pokuty v případě změny“)