Il-Kummissjoni Amministrattiva għall-Koordinazzjoni tas-Sistemi tas-Sigurtà Soċjali Deċiżjoni Nru H9 tas-17 ta’ Ġunju 2020 dwar il-posponiment tal-iskadenzi msemmija fl-Artikoli 67 u 70 tar-Regolament (KE) Nru 987/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill kif ukoll fid-Deċiżjoni Nru S9 minħabba l-Pandemija tal-COVID-19 (Test b’rilevanza għaż-ŻEE u għall-Ftehim KE/Żvizzera) 2020/C 259/03