Oude Luttikhuis e.a. TITJUR Arrest van het Hof van 12 december 1995. # H. G. Oude Luttikhuis en anderen tegen Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Arrondissementsrechtbank Zutphen - Nederland. # Mededinging - Statuten van zuivelcoöperaties - Uittreeregeling - Artikel 85 van het Verdrag en verordening nº 26. # Zaak C-399/93.