TITJUR Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 12 päivänä joulukuuta 1995. # H. G. Oude Luttikhuis ym. vastaan Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA. # Ennakkoratkaisupyyntö: Arrondissementsrechtbank Zutphen - Alankomaat. # Kilpailu - Maito-osuuskuntien säännöt - Lähtökorvausjärjestelmä - Perustamissopimuksen 85 artikla ja asetus N:o 26. # Asia C-399/93. Oude Luttikhuis ym.