Věc T-12/19: Usnesení Tribunálu ze dne 18. prosince 2019 – Nowhere v. EUIPO – Junguo Ye (APE TEES) („Ochranná známka Evropské unie – Zrušení napadeného rozhodnutí – Zánik předmětu sporu – Nevydání rozhodnutí ve věci samé“)