Kawżi magħquda C-508/18 u C-82/19 PPU: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Awla Manja) tas-27 ta’ Mejju 2019 (talbiet għal deċiżjoni preliminari tas-Supreme Court, High Court (l-Irlanda) — l-Irlanda) — Eżekuzzjoni ta’ mandati ta’ arrest Ewropej maħruġa kontra OG (C-508/18), PI (C-82/19 PPU) (Rinviju għal deċiżjoni preliminari — Proċedura b’urġenza għal deċiżjoni preliminari — Kooperazzjoni mill-pulizija u ġudizzjarja f’materji kriminali — Mandat ta’ arrest Ewropew — Deċiżjoni Qafas 2002/584/ĠAI — Artikolu 6(1) — Kunċett ta’ “awtorità ġudizzjarja emittenti” — Mandat ta’ arrest Ewropew maħruġ mill-Uffiċċju tal-prosekuzzjoni ta’ Stat Membru — Status — Eżistenza ta’ rabta ta’ subordinazzjoni fir-rigward ta’ korp tal-poter eżekuttiv — Setgħat ta’ struzzjoni individwali tal-Ministru għall-Ġustizzja — Assenza ta’ garanzija ta’ indipendenza)