Pisno vprašanje P-2518/10 vlaga Janusz Władysław Zemke (S&D) za Komisijo. Dokončanje projekta vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T)