Pisemne zapytanie E-6299/07 skierowane przez: Paula Rübiga (PPE-DE) do Komisji. podatku od emisji dwutlenku węgla