Zadeva T-292/18: Sodba Splošnega sodišča z dne 30. januarja 2020 – Portugalska/Komisija (EKJS in EKSRP – Odhodki, izključeni iz financiranja – Odhodki Portugalske – Člena 32 in 33 Uredbe (ES) št. 1290/2005 – Člen 54 Uredbe (EU) št. 1306/2013 – Pojem nacionalnega sodišča)