Lieta T-292/18: Vispārējās tiesas 2020. gada 30. janvāra spriedums – Portugāle/Komisija (ELGF un ELFLA – No finansējuma izslēgti izdevumi – Portugāles izdevumi – Regulas (EK) Nr. 1290/2005 32. un 33. pants – Regulas (ES) Nr. 1306/2013 54. pants – Jēdziens “valsts tiesa”)