Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/678 на Комисията от 29 април 2015 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 по отношение на праговите нива на допълнителните мита за домати, краставици, трапезно грозде, кайсии, череши, различни от вишните, праскови, включително брюнони и нектарини, и сливи