Lieta T-601/15: Prasība, kas celta 2015. gada 22. oktobrī – CEVA/Komisija