ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o fungování nařízení Komise (EU) č. 267/2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví$