Mål T-18/17: Tribunalens beslut av den 22 september 2017 – Republiken Tjeckien mot kommissionen