Zadeva T-18/17: Sklep Splošnega sodišča z dne 22. septembra 2017 – Češka republika/Komisija