Zaak T-18/17: Beschikking van het Gerecht van 22 september 2017 — Tsjechische Republiek/Commissie