Kohtuasi T-18/17: Üldkohtu 22. septembri 2017. aasta määrus – Tšehhi Vabariik versus komisjon