Дело T-18/17: Определение на Общия съд от 22 септември 2017 г. — Чешка република/Комисия