Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/528 af 14. april 2020 om bemyndigelse af laboratorier i Brasilien, Kina, Sydkorea, Thailand og USA til at foretage serologiske test til kontrol af rabiesvacciners virkning på hunde, katte og fritter (meddelt under nummer C(2020) 2103) (EØS-relevant tekst)